Đài Bắc trở thành thành phố đầu tiên ở châu Á gia nhập Mạng lưới Thành phố Cầu vồng Quốc tế

0
457

Đài Loan dẫn đầu châu Á, trở thành quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, đồng thời nổi tiếng thế giới trên phương diện thúc đẩy bình đẳng giới. Thành phố Đài Bắc cũng trở thành thành phố đầu tiên ở châu Á ký kết gia nhập tổ chức các thành phố cầu vồng quốc tế, thực hiện bình đẳng và coi trọng đối với cộng đồng LGBTI, thiết lập cột mốc quan trọng về bình đẳng giới cho thành phố Đài Bắc. Lần này, Thị trưởng thành phố Kha Văn Triết ký kết gia nhập Mạng lưới các Thành phố Cầu vồng Quốc tế (Rainbow Cities Network, gọi tắt là RCN, trang web https://www.rainbowcities.com/). Sau khi các thành viên RCN biểu quyết, công nhận nỗ lực thúc đẩy chính sách bình đẳng giới của thành phố Đài Bắc, Đài Bắc đã trở thành thành phố hội viên thứ 31 trên thế giới, đồng thời cũng là thành phố đầu tiên ở châu Á gia nhập tổ chức quốc tế này. Ngày 31/10 năm nay, cuộc tuần hành đồng giới lần thứ 18 cũng sẽ diễn ra tại thành phố Đài Bắc, việc gia nhập RCN vào thời điểm này càng có ý nghĩa hơn đối với việc thúc đẩy quyền bình đẳng giới và hy vọng có thể kêu gọi các thành phố châu Á khác cùng hưởng ứng.

Mạng lưới các Thành phố Cầu vồng Quốc tế do Chính phủ Hà Lan đề xướng thành lập vào năm 2012 với chủ thể là các thành phố, thị trưởng hoặc phó thị trưởng các thành phố tham gia ký kết “Bản ghi nhớ” (Memorandum of Understanding, MOU), hiện nay đã có 30 thành phố hội viên (bao gồm các thành phố Amsterdam, Reykjavik, Geneva, Oslo, Berlin, Barcelona, Cologne và vẫn đang tiếp tục tăng lên) của 16 quốc gia (chủ yếu ở châu Âu) với mục đích thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa chính quyền địa phương các nước, thúc đẩy các biện pháp hành chính nhằm đảm bảo quyền lợi cơ bản của cộng đồng LGBTI một cách thực chất, xóa bỏ sự phân biệt đối xử của xã hội đối với cộng đồng LGBTI. Chính quyền thành phố Đài Bắc từ lâu đã quan tâm và thúc đẩy bình đẳng giới cũng như các chính sách thân thiện và đa dạng, không chỉ tiếp tục đẩy mạnh quyền lợi của cộng đồng LGBTI, trong tương lai, Đài Bắc sẽ cùng các thành phố hội viên tiến hành trao đổi về các vấn đề và chính sách, cùng nhau xây dựng một thành phố thân thiện và đa dạng về giới.

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.