Du học Đài Loan – Đại học Phùng Giáp (Feng Chia University)

0
5309

Trường đại học Phùng Giáp được thành lập vào năm 1961, và trong suốt hơn 50 năm qua trường đã đạt được danh tiếng trở thành một trong những trường uy tín nhất ở Đài Loan.

Đại học Phùng Giáp (Feng Chia University)

Hiện nay trường có khoảng 20,000 sinh viên theo học hằng năm. Hơn 150,000 sinh viên tốt nghiệp của trường đang làm việc cho chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, đóng góp to lớn cho nền kinh phát triển thần kỳ ở Đài Loan

Các nghành học của trường

1/ TRƯỜNG KINH DOANH:

 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh tế
 • Luật tài chính và kinh tế
 • Thương mại quốc tế
 • Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế
 • Quản lý công nghệ
 • Tiếp thị
 • Chương trình Thạc sĩ kinh doanh
 • Thống kê

2/ TRƯỜNG KỸ THUẬT

 • Vật liệu sợi và composite
 • Kỹ sư công nghiệp và quản lý hệ thống
 • Thạc sĩ chương trình điện âm học
 • Thạc sĩ khoa học và công nghệ năng lượng xanh
 • Tiến sĩ chương trình kỹ thuật cơ khí và hàng không

3/ TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 • Kiến trúc
 • Kỹ sư xây dựng
 • Thiết kế phong cảnh và nội thất
 • Quản lý đất đai
 • Tiến sĩ chương trình kỹ thuật xây dựng và thủy lực
 • Công nghệ và quản lý vận tải
 • Kỹ thuật và bảo tồn tài nguyên nước

4/ TRƯỜNG TÀI CHÍNH:

 • Tài chính
 • Quản lý rủi ro và bảo hiểm
 • Tiến sĩ tài chính

5/ TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 • Trung tâm nghệ thuật
 • Văn học Trung Hoa
 • Văn học và ngoại ngữ
 • Lịch sử và di tích lịch sử
 • Trung tâm ngôn ngữ
 • chính sách công cộng

6/ TRƯỜNG THÔNG TIN VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN

 • Kỹ thuật điều khiển tự động
 • Kỹ thuật thông tin
 • Kỹ sư điện
 • Kỹ sư điện tử
 • Kỹ sư thông tin và khoa học máy tính
 • Tiến sĩ chương trình kỹ thuật điện và thông tin

7/ TRƯỜNG KHOA HỌC

 • Toán ứng dụng
 • Trung tâm nghiên cứu và giáo dục môi trường và sức khỏe
 • Kỹ thuật môi trường và khoa học
 • Trung tâm nghiên cứu vật liệu
 • Lượng tử ánh sáng
 • Trung tâm dạy học và nghiên cứu vật lý

HỌC PHÍ: những phí dưới đây được tính bằng đô la Đài Loan ( NTD )

Học phí

Trường

Học phí/ 1 học kỳ Các lệ phí khác/ 1 học kỳ Tổng cộng
Trường kỹ thuật 41,000 13,970 54,970
Trường kinh doanh 39,190 8,630 47,820
Trường khoa học 41,000 13,520 54,520
Trường khoa học xã hội và nhân văn 39,190 7,890 47,080
Trường thông tin và kỹ thuật điện 41,000 13,970 54,970
Trường xây dựng và phát triển 41,000 13,970 54,970
Trường tài chính 39,190 8,630

47,820

 

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.