Giới thiệu Đại học Quốc gia Đài Nam và các chương trình học bổng

0
734

1. Giới thiệu chung:

Đại học Quốc gia Đài Nam (NUTN) nằm ở phía Nam Đài Loan là một trường đại học lịch sử kế thừa những di sản học thuật đặc sắc. NUTN có 5 chương trình đào tạo bao gồm:

  • Giáo dục
  • Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Khoa học và Kỹ thuật
  • Khoa học Môi trường và sinh thái
  • Sân khấu điện ảnh và Nghệ thuật

2. Học phí:

Học phí tham khảo tại trường NUTN (cho một học kỳ)

Học phí đại học và các chứng chỉ

Chứng chỉ giáo dục và Chứng chỉ khoa học xã hội và nhân văn

Chứng chỉ khoa học kỹ thuật, Chứng chỉ khoa học môi trường và sinh thái

Đại học

Phí học tập

32,891

33,663

Phí khác

12,800

19,520

Tổng cộng

45,691

53,183

Cao học

Phí học tập và phí khác

45,033

52,679

Mỗi tính chỉ

2,000

2,000

Những phí trên có thể thay đổi mà không báo trước vì vậy hãy cập nhật thông báo mới nhất của cán bộ đào tạo.

3. Học bổng:

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế khi học tại Đại học Quốc Gia Đài Nam

1. Học sinh năm nhất có thể nộp đơn xin học bổng từ tháng 1 tới ngày 10 tháng 4 (đợt 1) và từ ngày 1 tháng 9 đến 31 tháng 10 (đợt 2)

2. Những sinh viên các năm sau đạt tiêu chuẩn có thể nộp đơn xin học bổng và bảng dịch tới bộ phận dịch thuật ( đối với sinh viên đại học) hoặc hộp ở học viện cao học (đối với sinh viên học cao học) trước ngày 15 tháng 8 mỗi năm để xinh học bổng cho sinh viên quốc tế

Điều kiện:

1. Sinh viên không nhận học bổng từ chính phủ và đủ điều kiện cho suất học bổng này

2. Những sinh viên quốc tế được nhân học bổng ở bất kỳ cấp độ chương trình nào của NUTN, bao gồm cả sinh viên diện trao đổi và sinh viên không có bằng cấp đều có thể được xin học bổng

3. Những Sinh viên xin học bổng ở những năm tiếp theo cần phải đạt các yêu cầu sau:

Chỉ số GPA ở năm trước phải được từ 75 trở lên đối với sinh viên cao học và 65 trở lên đối với sinh viên đại học (những sinh viên năm cuối chưa có bảng điểm có thể nộp giấy yêu cầu xem điểm để xem). Việc cấp học bổng sẽ không chấp nhận bất cứ lỗi hạnh kiểm nào của sinh viên

Các dạng học bổng:

1. Có 3 chương trình học bổng: học bổng toàn phần, học bổng một phần và 50% học bổng. Số lượng học bổng trao cho sinh viên quốc tế tùy thuộc vào điều kiện tài chính của trường. Đầu tiên, học bổng toàn phần cho các chuyên ngành sẽ được cấp ngang nhau đối với một sinh viên, và 50% học bổng của mỗi chuyên ngành sẽ được trao tặng cho mốt số sinh viên

2. Học bổng toàn phần bao gồm:

(i) Học phí, các phí khác và phí đăng ký (bao gồm phí truy cập internet và phí bảo hiểm)

(ii) Phí nhà ở sắp xếp bởi trường đại học

(iii) Đối với phí đăng ký và phí ký túc xá, sinh viên đại học nhận được NT$6,000 mỗi tháng. Đối với sinh viên cao học là NT$8,000. Cho bậc tiến sĩ là NT$10,000, quãng thời gian nhận học bổng là 10 tháng

– Học bổng 1 phẩn bao gồm: câu (i) và (ii) ở trên

– 50% học bổng: cung cấp một nửa học phí cho sinh viên quốc tế. Học bổng có thể thay đổi trong năm 2012 của học viện

Thời gian nhận học phí và các hạn chế

1. Học bổng sẽ được trao tặng mỗi năm theo tiêu chuẩn và cần phải nộp đơn xin học bổng hằng năm. Giới hạn tối đa đối với sinh viên đại học là 4 năm, sinh viên cao học là 2 năm và tiến sĩ là 4 năm.

2. Sinh viên năm nhất có thể xin hoãn việc cấp học bổng lại trong 1 năm nhưng NUTN sẽ không chấp nhận kéo dài hơn

3. Nếu sinh viên đi xin học bổng ở trường khác trong suốt thời gian đang được nhận học bổng tại trường thì trường sẽ cắt suất học bổng đó.

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.