Giới thiệu học bổng trường Đại học Quốc gia Đài Nam

0
411

1. Giới thiệu chung:

Đại học Quốc gia Tainan (NUTN) nằm ở phía Nam Đài Loan là một trường đại học lịch sử kế thừa những di sản học thuật đặc sắc. NUTN có năm chương trình đào tạo bao gồm:

 • Chứng chỉ giáo dục
 • Chứng chỉ Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Chứng chỉ Khoa học và Kỹ thuật
 • Chứng chỉ Khoa học Môi trường và sinh thái
 • Chứng chỉ Sân khấu điện ảnh và Nghệ thuật
 • Chúng tôi cung cấp các bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chương trình

2. Học phí:

Học phí tham khảo tại trường NUTN (cho một học kỳ)

Năm 2012.8-2013.7

Học phí đại học và các chứng chỉ

Chứng chỉ giáo dục và Chứng chỉ khoa học xã hội và nhân văn

Chứng chỉ khoa học kỹ thuật, Chứng chỉ khoa học môi trường và sinh thái

Đại học

Phí học tập

32,891

33,663

Phí khác

12,800

19,520

Tổng cộng

45,691

53,183

Cao học

Phí học tập và phí khác

45,033

52,679

Mỗi tính chỉ

2,000

2,000

Những phí trên có thể thay đổi mà không báo trước vì vậy hãy cập nhật thông báo mới nhất của cán bộ đào tạo.

3. Học bổng:

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế khi học tại đại học Tainan

 • Học sinh năm nhất có thể nộp đơn xin học bổng từ tháng 1 tới ngày 10 tháng 4 (đợt 1) và từ ngày 1 tháng 9 đến 31 tháng 10 (đợt 2)
 • Những sinh viên các năm sau đạt tiêu chuẩn có thể nộp đơn xin học bổng và bảng dịch tới bộ phận dịch thuật ( đối với sinh viên đại học) hoặc hộp ở học viện cao học (đối với sinh viên học cao học) trước ngày 15 tháng 8 mỗi năm để xinh học bổng cho sinh viên quốc tế

Điều kiện:

 • Sinh viên không nhận học bổng từ chính phủ và đủ điều kiện cho suất học bổng này
 • Những sinh viên quốc tế được nhân học bổng ở bất kỳ cấp độ chương trình nào của NUTN, bao gồm cả sinh viên diện trao đổi và sinh viên không có bằng cấp đều có thể được xin học bổng
 • Những Sinh viên xin học bổng ở những năm tiếp theo cần phải đạt các yêu cầu sau: Chỉ số GPA ở năm trước phải được từ 75 trở lên đối với sinh viên cao học và 65 trở lên đối với sinh viên đại học (những sinh viên năm cuối chưa có bảng điểm có thể nộp giấy yêu cầu xem điểm để xem). Việc cấp học bổng sẽ không chấp nhận bất cứ lỗi hạnh kiểm nào của sinh viên

Các dạng học bổng:

Có 3 chương trình học bổng: học bổng toàn phần, học bổng một phần và 50% học bổng. Số lượng học bổng trao cho sinh viên quốc tế tùy thuộc vào điều kiện tài chính của trường. Đầu tiên, học bổng toàn phần cho các chuyên ngành sẽ được cấp ngang nhau đối với một sinh viên, và 50% học bổng của mỗi chuyên ngành sẽ được trao tặng cho mốt số sinh viên

Học bổng toàn phần bao gồm:

 • Học phí, các phí khác và phí đăng ký (bao gồm phí truy cập internet và phí bảo hiểm)
 • Phí nhà ở sắp xếp bởi trường đại học
 • Đối với phí đăng ký và phí ký túc xá, sinh viên đại học nhận được NT$6,000 mỗi tháng. Đối với sinh viên cao học là NT$8,000. Cho bậc tiến sĩ là NT$10,000, quãng thời gian nhận học bổng là 10 tháng

 

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.