Giới thiệu về ngành Luật kinh tế và Tài chính của trường Đại học Trung Nguyên, Đài Loan (Chung yuan University)

6
2452

Được thành lập vào năm 1991, Khoa Luật Kinh tế & Tài chính là khoa luật đầu tiên tập trung vào luật kinh tế và tài chính tại Đài Loan.

  1. Giới thiệu chung về khoa Luật trường Đại học Trung Nguyên (Chung Yuan University)

Chương trình giảng dạy của hoa Luật trường Đại học Trung Nguyên (Chung Yuan University) bao gồm các môn luật thông thường cũng như các khóa học cơ bản trong kinh doanh như kế toán và kinh tế. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo cơ bản cả về luật và kinh doanh, sinh viên được khuyến khích theo đuổi chuyên ngành phù hợp của họ trong lĩnh vực luật tài chính và thương mại, luật và công nghệ, hoặc thực hành nói chung.

Năm 1995, lớp Cao học Luật Kinh tế Tài chính được thành lập và là khoa đào tạo cao học luật kinh tế đầu tiên của cả nước. Ngay sau đó vào năm 1996, khoa được đổi tên thành Chương trình Thạc sĩ Luật Kinh tế và Tài chính. Năm 2001, để đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng của xã hội, khóa học cơ bản mở rộng thêm nhiều chương trình để sinh viên có thể lựa chọn ngành học phù hợp, chập nhận những sinh viên có bằng cử nhân luật, cử nhận phi luật hoặc cử nhận về khoa học.

2. Mục tiêu:

  • Cân bằng giữa việc học giáo lý và thực hành.
  • Đào tạo sinh viên có sự kết hợp giữa các ngành nghề luật và kinh doanh.
  • Cải thiện kỹ năng ngoại ngữ của sinh viên và mở rộng tầm nhìn của sinh viên về các vấn đề quốc tế.
  • Trọng tâm là khóa học đạo đức pháp luật (trách nhiệm nghề nghiệp), nhằm trang bị cho sinh viên những tiêu chuẩn đạo đức cao hơn.

3. Nội dung học

Khoa học lấy bằng Cử nhân Luật của Đại học Trung Nguyên có thời gian học là 5 năm. Tất cả các khóa học được chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn Một “Từ năm học thứ nhất đến năm thứ ba với trọng tâm học tập là đào tạo cơ bản về pháp lý và tài chính. Chương trình học bao gồm các luật cơ bản và thủ tục trong luật Dân sự và Hình sự, Luật Hành chính, Luật Thương mại, Kinh tế, Kế toán và Tài chính Công. Giai đoạn này, Khoa cũng cung cấp các khóa học Luật Anh-Mỹ để giúp sinh viên chuẩn bị đầy đủ cho việc nghiên cứu các trường hợp luật của Anh và Mỹ cũng như trình độ ngoại ngữ thành thạo “.

Giai đoạn Hai “Từ năm học thứ tư đến thứ năm với trọng tâm học thuật là các luật tài chính chuyên sâu và các luật liên quan đến công nghệ”.

Từ đầu năm học thứ tư, sinh viên có thể đăng ký vào các chương trình pháp lý chuyên ngành. Các chương trình này là Chuyên ngành Luật Kinh tế và Tài chính, Chuyên ngành Luật và Công nghệ, và Chuyên ngành Thực hành Tư pháp.

Yêu cầu cho mỗi chương trình được thiết kế phù hợp với các mục tiêu nghề nghiệp tương ứng. Khác với các khóa học bán phần chung cho tất cả các chương trình, sinh viên có thể học các khóa học tự chọn theo ý muốn trong các chương trình tương ứng. Một sinh viên hoàn thành các yêu cầu tín chỉ của các chương trình chuyên ngành sẽ nhận được chứng chỉ về chuyên ngành do Bộ Tư pháp của Đài Loan cấp khi tốt nghiệp.

6 BÌNH LUẬN

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.