HỌC BỔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ĐÀI LOAN

0
611

Học bổng Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan là học bổng được tài trợ toàn bộ cho tất cả sinh viên quốc tế hệ Thạc sĩ và Tiến sĩ trên toàn thế giới. Các trường đại học tại Đài Loan đang cung cấp hơn 2.000 suất học bổng trong năm 2023, trong số đó học bổng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan được biết đến là một trong số những chương trình học bổng nổi tiếng thế giới.

 1. Giới thiệu tổng quan trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (NTUST)

Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (NTUST) hay Taiwan Tech là một trong những trường đại học công lập hàng đầu tại Đài Bắc, Đài Loan, mang đến cho sinh viên cơ hội được học tập và sinh hoạt tại một trong những trung tâm kinh tế sầm uất nhất Đài Loan và khu vực. Trường được thành lập năm 1974 dưới tên gọi Viện Công Nghệ Quốc Lập Đài Loan (NTIT) và mang tên hiện tại vào năm 1997. Trường được xếp hạng 267 trong Bảng xếp hạng Thế giới Toàn cầu của QS 2022.

Hiện tại trường có trên 12.000 sinh viên đang theo học, trong đó có khoảng 1.200 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới. NTUST bao gồm 06 phân viện: Kỹ Thuật, Kỹ Thuật Điện và Khoa Học Máy Tính, Khoa Học Ứng Dụng, Quản Lý, Thiết Kế, Khoa Học Xã Hội và Nghệ Thuật.

Trường cung cấp cho sinh viên nhiều chuyên ngành cũng như chính sách học bổng. Hiện tại, Taiwan Tech đang có chương trình Học bổng sinh viên quốc tế 2023 cho kỳ học mùa thu năm 2023. Đây là Học bổng được tài trợ chi phí cho sinh viên quốc tế đăng ký học Thạc sĩ và Tiến sĩ.

 1. Các lĩnh vực và chuyên ngành Thạc sĩ & Tiến sĩ:

 • Khoa Quản lý Công nghiệp Chương trình tiếng Anh (Thạc sĩ)
 • Khoa Quản lý Công nghiệp Chương trình tiếng Anh (Tiến sĩ)
 • Khoa Quản trị kinh doanh Chương trình tiếng Anh (Thạc sĩ)
 • Khoa Quản trị kinh doanh Chương trình tiếng Anh (Tiến sĩ)
 • Khoa QLTT Chương trình tiếng Anh (Thạc sĩ)
 • Khoa Quản lý thông tin Chương trình tiếng Anh (Tiến sĩ)
 • Cao học Học viện Tài chính Chương trình tiếng Anh (Thạc sĩ)
 • Chương trình tiếng Anh sau đại học của Học viện Tài chính (Tiến sĩ
 • Học viện Tài chính Chương trình Trung Quốc (Tiến sĩ)
 • Học viện Tài chính Chương trình Trung Quốc (Thạc sĩ)
 • Chương trình Trung Quốc sau đại học về quản lý công nghệ (Thạc sĩ)
 • Chương trình tiếng Anh quản lý công nghệ sau đại học (Thạc sĩ)
 • Chương trình MBA Chương trình tiếng Anh (Thạc sĩ)
 • Cao đẳng Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính
 • Khoa Điện Chương trình tiếng Anh (Thạc sĩ)
 • Khoa Kỹ thuật điện Chương trình tiếng Anh (Ph.D)
 • Khoa Kỹ thuật điện Chương trình tiếng Trung (Thạc sĩ)
 • Khoa Kỹ thuật điện Chương trình tiếng Trung (Tiến sĩ)
 • Học viện sau đại học Chương trình tiếng Anh kỹ thuật điện quang (Thạc sĩ)
 • Chương trình tiếng Anh sau đại học của Viện kỹ thuật điện quang (Tiến sĩ)
 • Khoa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Thông tin Chương trình Tiếng Anh (Thạc sĩ)
 • Khoa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Thông tin Chương trình Tiếng Anh (Tiến sĩ)
 • Khoa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Thông tin Chương trình Tiếng Trung (Thạc sĩ)
 • Khoa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Thông tin Chương trình tiếng Trung (Tiến sĩ)
 • Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính Chương trình tiếng Anh (Thạc sĩ)
 • Khoa Điện tử và Kỹ thuật Máy tính Chương trình tiếng Anh (Tiến sĩ)
 • Cao đẳng Kỹ thuật
 • Khoa Cơ khí Chương trình tiếng Anh (Thạc sĩ)
 • Khoa Cơ khí Chương trình tiếng Anh (Tiến sĩ)
 • Khoa Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật Chương trình tiếng Anh (Thạc sĩ)
 • Khoa Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật Chương trình tiếng Anh (Tiến sĩ)
 • Khoa Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật Chương trình tiếng Trung (Thạc sĩ)
 • Khoa Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật Chương trình tiếng Trung (Tiến sĩ)
 • Khoa Xây dựng và Xây dựng Chương trình tiếng Anh (Thạc sĩ)
 • Khoa Xây dựng và Xây dựng Chương trình tiếng Anh (Tiến sĩ)
 • Khoa Kỹ thuật Hóa học Chương trình tiếng Anh (Thạc sĩ)
 • Khoa Kỹ thuật Hóa học Chương trình tiếng Anh (Tiến sĩ)
 • Khoa Kỹ thuật Hóa học Chương trình tiếng Trung (Thạc sĩ)
 • Khoa Kỹ thuật Hóa học Chương trình tiếng Trung (Tiến sĩ)
 • Chương trình tiếng Anh sau đại học về Tự động hóa và Điều khiển (Thạc sĩ)
 • Chương trình tiếng Anh sau đại học về Tự động hóa và Điều khiển (Tiến sĩ)
 • Cao đẳng thiết kế
 • Khoa Kiến trúc Chương trình tiếng Anh (Thạc sĩ)
 • Khoa Kiến trúc Chương trình tiếng Anh (Tiến sĩ)
 • Khoa Thiết kế Chương trình tiếng Anh (Thạc sĩ)
 • Khoa Thiết kế Chương trình tiếng Anh (Tiến sĩ)
 • Khoa Thiết kế Chương trình tiếng Trung (Thạc sĩ)
 • Khoa Thiết kế Chương trình tiếng Trung (Tiến sĩ)
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Chương trình tiếng Anh giáo dục và học tập kỹ thuật số sau đại học (Thạc sĩ)
 • Chương trình tiếng Anh giáo dục và học tập kỹ thuật số sau đại học (Tiến sĩ)
 • Viện sau đại học về học tập và giáo dục kỹ thuật số Chương trình tiếng Trung (Thạc sĩ)
 • Viện sau đại học về học tập và giáo dục kỹ thuật số Chương trình tiếng Trung (Tiến sĩ)
 • Khoa Ngoại ngữ Ứng dụng Chương trình Tiếng Anh (Thạc sĩ)
 • Cao đẳng Khoa học Ứng dụng
 • Chương trình tiếng Anh sau đại học của Viện Khoa học và Công nghệ Ứng dụng (Thạc sĩ)
 • Chương trình tiếng Anh sau đại học của Viện Khoa học Ứng dụng và Công nghệ (Tiến sĩ)
 • Chương trình sau đại học của Viện Khoa học và Công nghệ Ứng dụng Trung Quốc (Thạc sĩ)
 • Chương trình Trung Quốc sau đại học Khoa học và Công nghệ Ứng dụng (Tiến sĩ)
 • Viện sau đại học Chương trình tiếng Anh kỹ thuật y sinh (Thạc sĩ)
 • Chương trình tiếng Anh sau đại học của Học viện màu sắc và công nghệ chiếu sáng (Thạc sĩ)
 • Chương trình Trung Quốc sau đại học về màu sắc và công nghệ chiếu sáng (Thạc sĩ)

III. Hồ sơ đăng ký gồm:

 • Form đăng ký online
 • Bằng tốt nghiệp cao nhất được xác minh bằng tem của Bộ Ngoại Giao
 • Học bạ
 • Hai thư giới thiệu
 • Hộ chiếu
 • Kế hoạch học tập: tiếng Anh hoặc tiếng Trung (600 từ)
 • Chứng chỉ tiếng Anh: Nếu bằng cấp trước bao gồm tất cả các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, ứng viên có thể yêu cầu trường đại học/khoa/cố vấn đưa ra tuyên bố chính thức rằng “trường đã giảng dạy các môn bằng tiếng Anh.”
 • Luận án hoặc các ấn phẩm có liên quan (đối với ứng viên chương trình tiến sĩ)

IV. Học bổng NTUST:

Học bổng NTUST sẽ bao gồm học bổng toàn phần và bán phần, sinh viên học hệ thạc sĩ sẽ được nhận 2.000 NTD trợ cấp hàng tháng và sinh viên hệ tiến sĩ sẽ được trợ cấp 3.000 NTD.

* Deadline đăng ký:

Hạn cuối đăng ký học bổng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan là 31/3/2023.

* Hướng dẫn đăng ký xin học bổng:

 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết
 • Trước tiên phải đăng ký online và nộp đầy đủ các tài liệu được yêu cầu. Để đăng ký Học bổng, vui lòng truy cập Trang web chính thức của Học bổng Đại học NTUST Đài Loan 2023: https://admissions.ntust.edu.tw/index/index
 • Đợi thông báo kết quả

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.