Quy định về hàng hóa, vật phẩm được mang theo khi xuất cảnh khỏi Đài Loan

0
11449

Khách xuất cảnh ra khỏi Đài Loan được yêu cầu lập bản khai báo nếu nằm trong các trường hợp sau đây:

  • Mang theo tiền đô la Đài Loan trên 100.000 NTD hoặc ngoại tệ (bao gồm HKD, MOP) trên 10.000 USD hoặc tiền Trung Quốc trên 20.000 CNY hoặc chứng từ có giá (cụ thể là séc du lịch của khách, các loại séc khác, hối phiếu hoặc các hình thức giấy tờ có giá khác mà người mang có thể thực hiện quyền của mình ở quốc gia của mình hoặc bất kỳ quốc gia nào khác) với mệnh giá trên 10.000 USD hoặc tương đương, hoặc vàng vượt quá tổng giá trị 20.000 USD hoặc kim cương, quý đá và / hoặc bạch kim tổng cộng 500.000 NTD (hoặc tương đương).
  • Mang các mẫu thương mại hoặc các mặt hàng chịu thuế như máy tính cá nhân, thiết bị nhiếp ảnh và máy ảnh chuyên nghiệp, v.v … vượt quá giới hạn miễn thuế về giá trị và sau đó sẽ được đưa trở lại sau đó.

Kiểm soát rửa tiền

Có hiệu lực từ ngày 28 tháng 6 năm 2017, hành khách hoặc thành viên phi hành đoàn mang theo các mặt hàng được kiểm soát bởi luật chống rửa tiền vượt quá các giới hạn sau đây được yêu cầu khai báo với Hải quan:

1. Tiền Đài Loan

Mỗi hành khách có thể mang ra không quá 100.000 NTD khi xuất cảnh trừ khi có giấy phép từ Ngân hàng Trung ương (đường dây trợ giúp: + 886-2-23571945).

2. Tiền tệ bổ sung (bao gồm HKD, MOP)

Tổng cộng 10.000 USD (hoặc tương đương).Hành khách phải khai báo số lượng ngoại tệ vượt quá 10.000 USD (hoặc tương đương với ngoại tệ khác). Không có giới hạn về số lượng ngoại tệ có thể được mang ra khỏi Đài Loan.

3. Tiền tệ Trung Quốc

Mỗi hành khách có thể mang ra không quá 20.000 CNY . Số tiền vượt quá 20.000 CNY nên được khai báo với Hải quan, nhưng chỉ có thể mang ra 20.000 CNY.

4. Giấy tờ có giá (bao gồm séc du lịch của người mang, chi phiếu kỳ hạn, hối phiếu và chứng khoán)

Hành khách hoặc thành viên phi hành đoàn phải khai báo giấy tờ có giá với mệnh giá vượt quá 10.000 USD hoặc tương đương. Không có giới hạn về số lượng giấy tờ có giá có thể được mang đi từ Đài Loan.

5. Vàng

Tổng cộng 20.000 USD (hoặc tương đương). Nếu tổng giá trị vàng vượt quá 20.000 USD, cần có giấy phép xuất khẩu do Cục Ngoại thương, Bộ Kinh tế (MOEA, đường dây trợ giúp: + 886-2-23510271) tại cảng khởi hành và phải thực hiện kiểm tra hải quan.

6. Kim cương, đá quý và / hoặc bạch kim có tổng trị giá 500.000 NTD (hoặc tương đương) và những vật phẩm này không dành cho sử dụng cá nhân

Khi tổng giá trị của các mặt hàng vượt quá 20.000 USD, số tiền vượt quá không được phép mang ra khỏi Đài Loan mà không có giấy phép từ MOEA (Đường dây trợ giúp: + 886-2-23510271.

Chú thích:

1. Bất kỳ khai báo sai hoặc không khai báo các mặt hàng trên sẽ dẫn đến phạt tiền hoặc tịch thu các mặt hàng.

 2. Các giới hạn quy định đối với từng loại mặt hàng được nêu ở trên được áp dụng độc lập. Ví dụ, một hành khách mang theo 8.000 USD cùng một thỏi vàng 12.000 USD không bắt buộc phải khai báo với Hải quan.

Giới hạn giá trị xuất khẩu

Đối với mỗi hành khách đi nước ngoài hoặc quá cảnh, giới hạn giá trị cho các mặt hàng không sử dụng cá nhân không có trong Danh mục hàng hóa bị hạn chế xuất khẩu là 20.000 USD. Cần có giấy phép xuất khẩu cho số lượng vượt quá giới hạn giá trị hoặc các hàng hóa có trong danh sách nêu trên.

Các hạng mục bị cấm không được mang xuất cảnh

  • Bản sao sách, bản ghi âm, băng ghi âm, băng video, đĩa compact video (âm thanh) và phần mềm máy tính được sao chép mà không có sự cho phép từ các nguồn và bản gốc để in các bản sao đó.
  • Đồ cổ Trung Quốc, tiền cổ và tranh.
  • Vũ khí (bao gồm súng săn, súng câu cá và súng hơi, v.v.), đạn dược (bao gồm bom, đạn và chất nổ), dao tấn công và các vũ khí chiến tranh khác được quy định trong Đạo luật kiểm soát súng, đạn dược và Dao.
  • Tiền tệ giả hoặc chứng khoán giả, hoặc khuôn để in tiền giả.
  • Heroin, morphin, thuốc phiện, cocaine, cần sa, amphetamine, v.v. được quy định trong Đạo luật về kiểm soát ma túy đá và các dẫn xuất và sản phẩm của chúng.
  • Bất kỳ động vật hoang dã và các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng hoặc các sản phẩm của chúng đều không được phép xuất khẩu, trừ khi có giấy phép được cấp trước ngày xuất cảnh; nếu loài này được đưa vào danh sách của Công ước, thì phải có giấy phép xuất khẩu của Công ước CITES để xác minh hải quan.
  • Các hàng hóa khác bị pháp luật cấm xuất khẩu.

Nguồn: Hải quan Đài Loan

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.