Tuổi thọ bình quân của người Đài Loan lập kỷ lục đạt 80,9 tuổi

0
77

Ngày 5/8 vừa qua, Bộ Nội chính Đài Loan đã công bố “Bảng thống kê sơ lược tuổi thọ năm 2019”. Theo bảng thống kê này, tuổi thọ bình quân của người Đài Loan là 80,9 tuổi; trong đó, tuổi thọ bình quân của nam giới là 77,7 tuổi và tuổi thọ bình quân của nữ giới là 84,2 tuổi. So sánh với tuổi thọ bình quân thế giới, tuổi thọ bình quân của nam giới và nữ giới Đài Loan lần lượt cao hơn 7,5 tuổi và 9,2 tuổi so với mức trung bình của thế giới.

Thống kê tuổi thọ bình quân trong năm 2019 tại 6 thành phố trực thuộc trung ương cho thấy, tuổi thọ của người dân thành phố Đài Bắc cao nhất, đạt 83,9 tuổi. Tuổi thọ bình quân của người dân các thành phố lớn khác, theo thứ tự là thành phố Tân Bắc, thành phố Đào Viên, thành phố Đài Trung, thành phố Đài Nam và thành phố Cao Hùng.

Bộ Nội chính chỉ ra: Tuổi thọ bình quân ở các huyện thị phía đông thấp hơn so với các huyện thị phía tây. Đặc biệt, trong các năm qua, tuổi thọ bình quân của người dân huyện Đài Đông đều kém khoảng 5 tuổi so với tuổi thọ bình quân của cả nước. Nguyên nhân có thể do các yếu tố liên quan như giao thông ở các huyện thị phía tây thuận tiện hơn so với các huyện thị phía đông, nguồn lực y tế ở các huyện thị phía tây tương đối đầy đủ và sự khác biệt về thói quen sinh hoạt của người dân các miền. Tuy nhiên, số liệu thống kê trong 10 năm qua cũng cho thấy khoảng cách về tuổi thọ bình quân giữa huyện Đài Đông với các huyện thị khác đang dần được thu hẹp.

Bộ Nội chính cho biết: Các quốc gia đều rất coi trọng việc tính tuổi thọ của người dân bởi tuổi thọ bình quân là chỉ tiêu thống kê quan trọng để xem xét đánh giá y tế cơ bản của đất nước, tổng thể phúc lợi kinh tế-xã hội và đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia. Hàng năm, Bộ Nội chính đều lập bảng thống kê tuổi thọ để cung cấp cho Chính phủ các tài liệu tham khảo và nghiên cứu học thuật liên quan đến chính sách dân số, quy hoạch nhân lực, chăm sóc sức khỏe, v.v…

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.