CÁC TRƯỜNG CÓ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẰNG TIẾNG ANH Ở ĐÀI LOAN (PHẦN 2)

0
429

Bài viết lần trước Vinahure đã giới thiệu với các bạn các trường có chương trình học bằng tiếng Anh ở Đài Loan. Lần này Vinahure sẽ tiếp tục giới thiệu thêm các trường khác để các bạn có thêm thông tin nhé !

  1. Ưu điểm của chương trình du học bằng tiếng Anh tại Đài Loan

Du học bằng tiếng Anh tại Đài Loan, sinh viên sẽ có cơ hội rèn luyện và phát triển thêm vốn tiếng Hoa trong quá trình học tập, làm việc, sinh sống và tiếp xúc với những người dân bản xứ. Đặc biệt hơn nữa, đối với chương trình này, sinh viên còn được Chính phủ và nhiều trường Đài Loan hỗ trợ tài chính và cung cấp những suất học bổng có giá trị từ 50 – 100%.

  1. Du học bằng tiếng Anh tại Đài Loan nên chọn trường nào?

2.1 National ChengKung University

College of Management – Institute of International Management

College of Management- Institute of International Management

College of Management – Institute of International Management

College of Planning and Design – Institute of Creative Industries Design

2.2 National Chiao Tung University

College of Management – Master Degree Program of Global Business Administration

College of Electrical and Computer Engineering – EECS International Graduate Program

College of Hakka Studies         – International Master’s Program in Inter-Asia Cultural Studies

Inter-Disciplinary Programs – The International Master Program for Interdisciplinary Molecular Science of Materials

2.3 National Chiayi University

College of Management – Global Master Program of Toursim and Management, college of Management

 

2.4 National Chung Cheng University

College of Engineering – Department of Electrical Engineering

College of Engineering – Department of Electrical Engineering

College of Engineering – Department of Electrical Engineering

College of Law – Department of Financial & Economic Law

College of Education – Graduate Institute of Education

College of Education – Department of Athletic Sports

College of Education – Department of Athletic Sports (Master Program in Sport and Leisure Education

Graduate Institute of Education – International Master Program of Educational Leadership and Management Development

 

2.5 National Chung Hsing University

College of Management – Graduate Institute of Technology & Innovation Management

College of Management – Graduate Institute of Technology & Innovation Management

College of Management – Graduate Institute of Technology & Innovation Management

College of Agriculture and Natural Resoures – International Bachelor’s Program of Agribusiness (IBPA)

College of Agriculture and Natural Resoures – International Master Program of Agriculture (IMPA)

 

2.6 National Dong Hwa University

College of Management – Bachelor Program of Management Science and Finance

 

2.7 National Kaohsiung Normal University

College of Education – Department of Business Management

College of Education – Department of Business Management

College of Education – Department of Business Management

College of Humanities – Graduate Institute of Taiwan History, Culture and Languages

 

2.8 National Sun Yat-sen University

College of Management – Master of Business Administration program in International Business

College of Engineering – Iinternational Master’s program in Electric power

Institute of Human Resource Management -nMaster of Human Resource Management

College of Social Sciences – International Master Program in Asia-Pacific Affair

 

2.9 National Taipei University

College of Law – Department of Law

College of Commerce – Department of Finance and Cooperative Management

College of Commerce – Department of Finance and Cooperative Management

College of Electrical Engineering and Science – Department of Electrical Engineering

College of Humanities – Department of Foreign Languages and Applied Linguistics

College of Public Affairs – Department of Public Finance

College of Public Affairs – Department of Public Administration and Policy

College of Commerce – Department of Business Administration

College of Commerce – Department of Business Administration

College of Commerce – Department of Statistics

College of Electrical Engineering and Science – Department of Communication Engineering

College of Commerce – Department of Accountancy

College of Electrical Engineering and Science Computer – Department of Computer Science and Information Engineering

College of Electrical Engineering and Science – Department of Computer Science and Information Engineering

College of Public Affairs – International Program on Urban Governance(IPUG)

Department of Business Administration – Global Master of Business Administration (GMBA)

 

2.10 National Taiwan Normal University

International Studies and Education for Overseas Chinese        – Graduate Institute of International Human Resource Development

 

2.11 National Taiwan Ocean University

College of Life Science – Department of Aquaculture (International Master Program in Marine Sciences and Resource Management)

College of Life Science – Department of Aquaculture (International Master Program in Aquaculture Science and Technology)

 

2.12 National Taiwan University

College of Management – Global MBA

College of Medicine – Ph.D. of Translational Medicine Program

2.13 National Taiwan University of Arts

College of Fine Arts – Master of Oriental Art Curriculum in English

 

2.14 National Tsing Hua University

College of Nuclear Science – Nano Science and Technology

College of Nuclear Science – Nano Science and Technology

College of Science – Chemical Biology and Molecular Biophysics, Molecular Sciences and Technolgy

College of Science – Chemical Biology and Molecular Biophysics

College of Life Science – Chemical Biology and Molecular Biophysics, Bioinformatics

College of Life Science – Bioinformatics

College of Technology Management – Program for International MBA

College of Electrical Engineering and Computer Science – Computational Linguistics and Chinese Language Processing

College of Electrical Engineering and Computer Science – International Master Program in Information Systems and Applications

 

2.15 Tamkang University

College of Global Entrepreneurial Development – Department of Global Politics and Economics

College of Global Entrepreneurial Development – Department of Multicultural and Linguistic Studies

College of International Studies         – Doctoral Program, Graduate Institute of the Americas

College of International Studies         – Master’s Program, Division of American Studies, Graduate Institute of the Americas

College of Commerce – Department of International Business

College of Global Entrepreneurial Development – Department of International Tourism Management

College of Global Entrepreneurial Development – Department of Information and Communications Technology

College of Global Entrepreneurial Development – Department of Innovative Information and Technology

 

2.16 Yuan Ze University

College of Management – Global Business Concentration

 

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.