Tuyển sinh Đại học Quốc lập Giao thông Dương Minh kì thu 2024

0
94

Ngày nay, du học Đài Loan dần trở thành một phần không thể thiếu với các bạn muốn tìm hiểu về đất nước đảo quốc này. Du học Đài Loan sinh viên được trải nghiệm học tập trong môi trường giáo dục hàng đầu với cơ hội việc làm cao sau khi tốt nghiệp. Hôm nay cùng  Du học VinaHure tìm hiểu về thông tin tuyển sinh kì mùa thu 2024 của trường Đại học Quốc lập Giao thông Dương Minh nhé!

TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG

Đại học Quốc lập Giao thông Dương Minh được biết đến là nơi có môi trường giáo dục hiện đại với việc liên kết tích cực trong công tác lãnh đạo giảng dạy và đổi mới giáo dục. Trường luôn theo đuổi sứ mệnh, chân lý ươm mầm tài năng.

Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông hướng đến mục tiêu:

 • Tạo ra một môi trường nghiên cứu toàn diện, thông minh.
 • Phát triển một số ngành công nghiệp đổi mới y sinh điện tử cấp cao
 • Trở thành trường Đại học chất lượng top đầu Đài Loan 

THÔNG TIN CƠ BẢN

 • Tên tiếng Anh: National Yang Ming Chiao Tung University – NYCU
 • Tên tiếng Trung: 國立陽明交通大學 
 • Địa chỉ: 
  • Số 1001, Đường Daxue, Quận East, Thành phố Tân Trúc
  • Số 155, Khu 2, Đường Linong, Quận Beitou, Thành phố Đài Bắc

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC QUỐC LẬP GIAO THÔNG DƯƠNG MINH 9/2024

1. Thời gian tuyển sinh 

 • Thời gian ghi danh: 20/12/2023 – 15/03/2024
 • Phí tuyển sinh: 2,000 NTD/ Ngành (tùy vào Khoa và Cơ sở bạn ứng tuyển)

2. Các ngành tuyển sinh

KÝ HIỆU CHÚ THÍCH
EN Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh
CH Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung
EN/CH Chương trình có các khóa học tiếng Anh cần hoàn thành để tốt nghiệp

Khoa Y (College of Medicine)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ TIẾN SĨ
School of Medicine Y học CH
International Health Program Chương trình Y tế Quốc tế EN EN
Institute of Pharmacology Dược lý EN/CH EN/CH
Institute of Anatomy & Cell Biology Giải phẫu & Sinh học Tế bào EN/CH
Institute of Traditional Medicine Y học Cổ truyền EN/CH EN/CH
Institute of Biomedical Informatics Tin học Y sinh CH CH
Institute of Emergency & Critical Care Medicine Cấp cứu & Chăm sóc Đặc biệt CH CH
Institute of Brain Science Khoa học Não bộ CH CH
International Ph.D. Program in Environmental Science & Technology (Chương trình Tiến sĩ Quốc tế) Khoa học & Công nghệ Môi trường EN

Khoa Nha khoa (College of Dentistry)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ TIẾN SĨ
Department of Dentistry Nha khoa CH CH CH
Institute of Oral Biology Sinh học Miệng CH CH
Institute of Oral Tissue Engineering & Biomaterials Kỹ thuật Mô miệng & Vật liệu Sinh học EN/CH

Khoa Khoa học Đời sống (College of Life Sciences)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ TIẾN SĨ
Department of Life Sciences & Institute of Genome Sciences Khoa học Đời sống & Khoa học bộ Gen CH EN/CH EN/CH
Institute of Microbiology & Immunology Vi sinh & Miễn dịch học EN/CH EN/CH
Institute of Biochemistry & Molecular Biology Hóa sinh & Sinh học phân tử EN/CH EN/CH
Institute of Neuroscience Khoa học Thần kinh EN/CH EN/CH
Interdisciplinary Master Program in Molecular Medicine Y học Phân tử (Chương trình Thạc sĩ liên ngành) EN/CH

Khoa Khoa học & Kỹ thuật Y sinh (College of Biomedical Science & Engineering)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ TIẾN SĨ
Institute of Biomedical Department of Pharmacy Kỹ thuật Y sinh CH EN/CH EN/CH
Department of Biomedical Imaging & Radiological Sciences Hình ảnh Y sinh & Khoa học Phóng xạ CH CH
Department of Physical Therapy & Assistive Technology Vật lý trị liệu & Công nghệ hỗ trợ CH EN EN
Institute of Biophotonics Quang tử Sinh học EN EN
International Ph.D. Program in Photonics Quang tử Sinh học (Chương trình Tiến sĩ Quốc tế) EN

Khoa Khoa học Dược phẩm (College of Pharmaceutical Sciences)

NGÀNH THẠC SĨ TIẾN SĨ
Department of Pharmacy Dược phẩm CH
Institute of Biopharmaceutical Sciences Khoa học Dược phẩm Sinh học EN/CH EN/CH
Institute of Food Safety & Health Risk Assessment Đánh giá Rủi ro về An toàn thực phẩm & Sức khỏe CH

Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn (College of Humanities & Social Sciences)

NGÀNH THẠC SĨ
Institute of Science, Technology & Society Khoa học, Công nghệ & Xã hội CH
Institute of Philosophy of Mind & Cognition Triết học về Tâm trí & Nhận thức EN/CH
Institute of Visual Studies Nghiên cứu Thị giác CH

Khoa Kỹ thuật Điện & Máy tính (College of Electrical & Computer Engineering)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ TIẾN SĨ
EECS International Graduate Program Chương trình Tốt nghiệp Quốc tế EECS EN EN
International Ph.D. Program in Photonics Quang tử học (Chương trình Tiến sĩ Quốc tế) EN
Department of Electronics & Electrical Engineering Kỹ thuật Điện & Điện tử CH
Department of Photonics Quang tử học CH

Khoa Khoa học Máy tính (College of Computer Science)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ TIẾN SĨ
EECS International Graduate Program Chương trình Tốt nghiệp Quốc tế EECS EN EN
International Ph.D. Program in Photonics Quang tử học (Chương trình Tiến sĩ Quốc tế) EN
Department of Electronics & Electrical Engineering Kỹ thuật Điện & Điện tử CH
Department of Photonics Quang tử học CH
Department of Computer Science Khoa học Máy tính EN/CH

Khoa Quốc tế về Công nghệ Bán dẫn (International College of Semiconductor Technology)

NGÀNH THẠC SĨ TIẾN SĨ
Graduate Program of International College of Semiconductor Technology Công nghệ Bán dẫn (Chương trình Cao học) EN EN

Trường Đổi mới Học thuật về ngành Công nghiệp (Industry Academia Innovation School)

NGÀNH TIẾN SĨ
Institute of Pioneer Semiconductor Innovation Đổi mới chất Bán dẫn tiên phong EN/CH
Institute of Artificial Intelligence Innovation Đổi mới Trí tuệ nhân tạo EN/CH

Khoa Kỹ thuật (College of Engineering)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ TIẾN SĨ
Department of Mechanical Engineering Kỹ thuật Cơ khí CH EN/CH EN/CH
Department of Civil Engineering Kỹ thuật Dân dụng EN/CH EN/CH EN/CH
Department of Materials Science & Engineering Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu CH EN/CH EN/CH
Institute of Environmental Engineering Kỹ thuật Môi trường EN/CH EN/CH
International Ph.D. Program in Environmental Science & Technology Khoa học & Công nghệ Môi trường (Chương trình Tiến sĩ Quốc tế) EN

Khoa Khoa học (College of Science)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ TIẾN SĨ
Department of Electrophysics Điện Vật lý CH CH EN/CH
Department of Applied Mathematics Toán Ứng dụng CH CH CH
Graduate Program of Mathematics modeling & Scientific Computing Mô hình toán học & Tính toán khoa học CH
Department of Applied Chemistry Hóa Ứng dụng EN/CH EN/CH
Graduate Program of Molecular Science Khoa học Phân tử EN/CH EN/CH
Institute of Statistics Thống kê EN/CH EN/CH
Institute of Physics Vật lý EN/CH EN/CH

Khoa Khoa học & Công nghệ Sinh học (College of Biological Science & Technology)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ TIẾN SĨ
Department of Biological Science & Technology Khoa học & Công nghệ Sinh học CH CH CH
Institute of Bioinformatics & Systems Biology Tin sinh học & Sinh học hệ thống EN/CH EN/CH
Institute of Institute of Molecular Medicine & Bioengineering Y học Phân tử & Kỹ thuật Sinh học EN/CH EN/CH
Interdisciplinary Neuroscience Ph.D. Degree Program Khoa học Thần kinh (Chương trình Tiến sĩ liên ngành) EN/CH

Khoa Quản trị (College of Management)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ TIẾN SĨ
Global MBA Program Chương trình Quốc tế Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh EN
Department of Management Science Khoa học Quản lý CH CH CH
Department of Industrial Engineering & Management Kỹ thuật & Quản lý Công nghiệp CH EN/CH EN/CH
Institute of Information Management Quản trị Thông tin EN/CH EN/CH
Department of Transportation & Logistics Management Quản lý Vận tải & Chuỗi cung ứng CH EN/CH EN/CH
Institute of Business & Management Quản lý Kinh doanh EN/CH EN/CH
Department of Information Management & Finance Quản trị Thông tin & Tài chính CH EN/CH
Institute of Management of Technology Quản trị Công nghệ EN/CH EN/CH

Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn (College of Human & Social Sciences)

NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ TIẾN SĨ
Department of Foreign Languages & Literatures Ngoại ngữ & Văn học CH
Graduate Program of Foreign Literatures & Linguistics Văn học Nước ngoài & Ngôn ngữ học CH – EN
Institute of Communication Studies Nghiên cứu Truyền thông CH
Institute of Applied Arts Nghệ thuật Ứng dụng CH CH
Institute of Music Âm nhạc CH
Institute of Education Sư phạm CH CH
Institute of Teaching English to Speakers of Other Languages Dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác EN
Institute of Social Research & Cultural Studies Nghiên cứu Xã hội & Văn hóa EN/CH EN/CH
International Master’s Program in Inter-Asia Cultural Studies Nghiên cứu Văn hóa liên châu Á (Chương trình Thạc sĩ Quốc tế) EN/CH
Institute of Architecture Kiến trúc CH
Khoa Nghiên cứu người Khách Gia (College of Hakka Studies)
NGÀNH CỬ NHÂN THẠC SĨ TIẾN SĨ
Graduate Program of College of Hakka Studies Nghiên cứu người Khách gia CH
Department of Humanities & Social Sciences Khoa học Xã hội & Nhân văn CH
Institute of Ethnicity & Culture Dân tộc & Văn hóa CH
Department of Communication & Technology Truyền thông & Công nghệ CH CH

Khoa Luật (School of Law)

NGÀNH THẠC SĨ TIẾN SĨ
Institute of Technology of Law Công nghệ Luật EN/CH EN/CH

Khoa Giáo dục Đại cương (Liberal Arts College)

NGÀNH CỬ NHÂN
Arete Honors Program Chương trình danh dự Arete CH

Khoa Quang tử (College of Photonics)

NGÀNH THẠC SĨ TIẾN SĨ
Graduate Program of College of Photonics Khoa học Quang tử EN/CH
Institute of Photonic System Hệ thống Quang tử CH
Institute of Imaging & Biomedical Photonics Quang tử hình ảnh & Y sinh CH

Khoa Trí tuệ Nhân tạo (College of Artificial Intelligence)

NGÀNH THẠC SĨ TIẾN SĨ
Doctoral Program of College of Artificial Intelligence Tiến sĩ Trí tuệ Nhân tạo EN/CH
Institute of Intelligent Systems Hệ thống Thông minh EN/CH
Institute of Smart Industry & Green Energy Công nghiệp Thông minh & Năng lượng xanh EN/CH
Institute of Computational Intelligence Trí tuệ Tính toán EN/CH

3. Học phí & tạp phí 

CƠ SỞ CỬ NHÂN CAO HỌC
Cơ sở Đài Bắc Khoa Y: 231,780
Nha khoa: 211,980
Còn lại: 61,720
52,780 – 73,960
Cơ sở Tân Trúc 49,540- 57,980 34,095- 57,945 (riêng GMBA là 25,960)
Đơn vị tính NTD/ Kỳ

4. Các chi phí khác

PHÂN LOẠI CHI PHÍ
Tài liệu học tập 6,000 – 11,000 NTD/ Kỳ
KTX – Đài Bắc: 17,120 NTD/ Kỳ
– Tân Trúc: 8,000 – 20,500 NTD/ Kỳ
Chi phí sinh hoạt 110,000 – 180,000 NTD/ Năm
Bảo hiểm NHI 10,000 NTD/ Năm

5 Học bổng Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông

 • Năm 1: Miễn 100% Học phí & 10 tháng trợ cấp (4,500 NTD/ Tháng)
 • Năm 2: Miễn 100% Học phí & trợ cấp 10,000 – 15,000 NTD/ Tháng/ Năm

Quý phụ huynh và các em học sinh muốn tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Đại học Quốc lập Giao thông Dương Minh, mời liên hệ theo số hotline 0925370000

PHẢN HỒI CỦA BẠN

Bạn chưa viết bình luận!
Bạn vui lòng điền đầy đủ họ và tên

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.